โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสวนกล้วย (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

วันพุธ, 10 เมษายน 2567 10:25
วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 สัปดาห์ที่ 12 เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสวนกล้วย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เวลา 13.00 น. นายกรุง พรหมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสวนกล้วย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสวนกล้วย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) จำนวน 79 คน และมีนายจักรกฤษณ์ แก้วธรรมมา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเอง สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา โดยมีนายกรุง พรหมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสวนกล้วย เป็นผู้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลสวนกล้วย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ