สำนักปลัดเทศบาล

นายวรจักร์ จันตะ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
มือถือ 092-9019977

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวปรีชญาน์ โพธิพิมพ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
มือถือ 093-3205189

นายสุขนิรันดร์ ทองรอง

หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
มือถือ 086 2544191

นายบุญยืน เจือทอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มือถือ 087-9589006


พนักงานเทศบาล

นายบุญยืน เจือทอง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวกลิ่นฤทัย แสงสุดตา

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวบุญทิวา สะท้านไหว

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายชัยพิชิต ศรีจันทร์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ว่าที่ ร้อยตรี วรวิทย์ ทองสัมฤทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวณัฐธิดา วันดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวธิราภรณ์ ครองชัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมาน บุญมา

พนักงานขับรถยนต์

นายสิทธิเดช สุริพล

พนักงานขับรถยนต์

นายประจักษ์ชัย หน่อยคำผุย

พนักงานขับรถยนต์

นายชวน พันสุโพธิ์

นักการภารโรง

นางบัวกัน ครองยุทร

คนงานทั่วไป

นายสนาน ศรชัย

ยามรักษาการณ์

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลสวนกล้วย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ