หัวหน้าส่วนราชการ

นายณัฐวุฒิ พรหมจร

ปลัดเทศบาล
มือถือ 084-4706941

นายจักรกฤษณ์ แก้วธรรมมา

รองปลัดเทศบาล
มือถือ 061-8831835


สำนักปลัดเทศบาล

นายวรจักร์ จันตะ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
มือถือ 092-9019977

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวปรีชญาน์ โพธิพิมพ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
มือถือ 093-3205189

นายสุขนิรันดร์ ทองรอง

หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
มือถือ 086 2544191

นายบุญยืน เจือทอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มือถือ 087-9589006


กองคลัง

นายจักรกฤษณ์ แก้วธรรมมา

รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 061-8831835


กองช่าง

นายสุรศักดิ์ แถวพันธ์

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 089-6270622


กองการศึกษา

นางสาวพิสมัย จันทร์แจ่ม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 093-3195949

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลสวนกล้วย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ