การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลสวนกล้วย ได้จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นและหารือ เรื่อง โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2567
เทศบาลตำบลสวนกล้วย ได้จัดกิจกรรมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลสวนกล้วย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ