กองคลัง

นายจักรกฤษณ์ แก้วธรรมมา

รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 061-8831835


พนักงานเทศบาล

นางสาวผ่องนภา นารี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวเสาวณีย์ ยงยุทธ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวนภาพร ภูโท

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวมะฤดี พันขาว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวมะลิ สร้อยมาลุน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวปาริชาติ พวงเงิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายศักรินทร์ คำศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลสวนกล้วย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ