ประกาศเทศบาลตำบลสวนกล้วย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันจันทร์, 05 มกราคม 3110 09:00
ประกาศเทศบาลตำบลสวนกล้วย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามที่เทศบาลตำบลสวนกล้วย ได้ประกาศรับบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 13 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นั้น บัดนี้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารประกาศ)

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลสวนกล้วย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ