สภาเทศบาล

นายนพรัตน์ พรมทา

ประธานสภาเทศบาล

นายอรรถพล ศรีนวล

รองประธานสภาเทศบาล

นายทองจันทร์ กงล้อม

เลขานุการสภาเทศบาล

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายทองจันทร์ กงล้อม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายชาญชัย วิชาชัย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายบุญส่ง มีศรี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสาวศศิกานต์ หอมทรัพย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายกิตติกวิน มนตรี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายวินัย จอมภู

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสาวพรรณนิภา บุญจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายวงเดือน บุญเพ็ง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางราตรี กันรัมย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายคูณ ลาลุน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายนพรัตน์ พรมทา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอรรถพล ศรีนวล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลสวนกล้วย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ