กองการศึกษา

นางสาวพิสมัย จันทร์แจ่ม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


พนักงานเทศบาล

นายสนัฐชัย ทาเงิน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


ข้าราชการครูเทศบาล

นางสุวิมล พรมชา

ครูชำนาญการ

นางสกาวเดือน กินร

ครูชำนาญการ

นางสาวสมสวัสดิ์ นุเล

ครู

นางสาวจิตราภรณ์ พิมพ์พงษ์

ครู

นางสาวยุอิ๋ง สีงาม

ครู


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายณัฏฐสิทธิ์ บุญปัญญา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางเฉิดโฉม กัณทพันธ์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวณัฐธภา มาสาโสม

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวจันทรธิดา จันทราภรณ์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวละมัย ลาลุน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสลันยา แหล่งสนาม

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณัฐยาณี ศรีอินทร์

ผู้ดูแลเด็ก

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลสวนกล้วย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ