Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลสวนกล้วย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสวนกล้วย (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 สัปดาห์ที่ 12 เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสวนกล้วย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เวลา 13.00 น. นายกรุง พรหมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสวนกล้วย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสวนกล้วย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) จำนวน ...

[ 10-04-2567 ] Hits:36

พิธีเปิดกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลสวนกล้วย

วันที่ 14 มีนาคม 2567นายอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมเปิดพิธีเปิดกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลสวนกล้วย ตามนโยบาลรัฐบาล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อลดปริมาณขยะ และสร้างสวัสดิการให้กับชุมชนในเขตเทศบาล โดยกำหนดแนวทางลดปริมาณขยะจากต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยใช้หลัก 3 Rs : Reduce Reuse Recycle ให้ชุมชนได้รู้จักการคัดแยกขยะและจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล ภายใต้แนวคิด “สวนกล้วยตำบลสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี ประชามีสุข”

[ 15-03-2567 ] Hits:67

ข่าวประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ (RE-X-RAY) โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายกรุง พรหมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสวนกล้วย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข สำนักปลัดฯ ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ (RE-X-RAY) โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

[ 05-02-2567 ] Hits:838

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรม การทำไข่เค็มสมุนไพรและครองแครงกะทิสดมะพร้าวอ่อน)

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ด้วยงานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลสวนกล้วย ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมการทำไข่เค็มสมุนไพร และครองแครงกะทอสดมะพร้าวอ่อน) โดยนายกรุง นายกเทศมนตรีตำบลสวนกล้วย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลสวนกล้วย จำนวน 30 คน และในนามของงานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลสวนกล้วย ขอขอบคุณ...

[ 31-08-2566 ] Hits:1672

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ