Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลสวนกล้วย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

กิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลสวนกล้วย ประจำปี 2567

กิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลสวนกล้วย ประจำปี 2567 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอกันทรลักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลสวนกล้วย โดยมีนายกรุง พรหมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสวนกล้วย กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟดังกล่าว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู พนักงานจ้างเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพ่อ แม่ พี่น้อง...

[ 13-05-2567 ] Hits:65

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสวนกล้วย (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 สัปดาห์ที่ 12 เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสวนกล้วย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เวลา 13.00 น. นายกรุง พรหมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสวนกล้วย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสวนกล้วย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) จำนวน ...

[ 10-04-2567 ] Hits:135

กิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอกันทรลักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด“ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยนายกรุง พรหมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสวนกล้วย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสวนกล้วย ผู้นำชุมชน และชาวบ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ได้ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีบุญผะเหวดเทศมหาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วัดทุ่งศรีนวล...

[ 05-04-2567 ] Hits:43

พิธีเปิดกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลสวนกล้วย

วันที่ 14 มีนาคม 2567นายอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมเปิดพิธีเปิดกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลสวนกล้วย ตามนโยบาลรัฐบาล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อลดปริมาณขยะ และสร้างสวัสดิการให้กับชุมชนในเขตเทศบาล โดยกำหนดแนวทางลดปริมาณขยะจากต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยใช้หลัก 3 Rs : Reduce Reuse Recycle ให้ชุมชนได้รู้จักการคัดแยกขยะและจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล ภายใต้แนวคิด “สวนกล้วยตำบลสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี ประชามีสุข”

[ 15-03-2567 ] Hits:127

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ