รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566

วันพฤหัสบดี, 03 เมษายน 3109 09:30
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลพิจารณาเป็นรายเดือนทุกๆเดือน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรายชื่อผู้เข้าเสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาและเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น เทศบาลตำบลสวนกล้วย ขอประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลสวนกล้วย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ